lagen.nu

Hyreslagen

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

12 kap. jordabalken brukar kallas för hyreslagen. Här finns de omfattande reglerna om hyra av bostad och lokal.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Hyreslagen finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation