lagen.nu

Hemulansvar

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Säljarens ansvar för att han är rätt ägare till egendomen och att inga rättsliga fel således finns vid tillfället för köpet.

Se 4 kap. 21 § jordabalken.

kategori:fastighetsrätt

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation