lagen.nu

Hemfridsbrott

Ingen har skrivit en beskrivning av "Hemfridsbrott" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Hemfridsbrott finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (3)

NJA 1990 s. 315: Fråga om brottsrubricering och påföljd när någon genom inbrott trängt in i annans bostadslägenhet.
RH 1996:144: Föräldraansvar och nödrätt.
RH 2009:33: Kvinnan i ett äktenskap har tillerkänts kvarsittanderätten till den villa som utgjort makarnas gemensamma bostad och mannen har ålagts besöksförbud. När mannen frigivits från ett fängelsestraff för...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation