lagen.nu

Handikappad

Ingen har skrivit en beskrivning av "Handikappad" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Handikappad finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1990 s. 261: Fråga beträffande bostadsrätt till lägenhet som tjänar handikappad gäldenär till stadigvarande bostad huruvida det med hänsyn till gäldenärens särskilda behov och bostadsrättens värde är oskäligt att...
NJA 1994 s. 429: En rörelsehindrad gäldenärs behov av bil i det dagliga livet har beaktats vid fastställande av förbehållsbelopp vid införsel. 15 kap 6 a § UB.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation