lagen.nu

Hallandsåsen

Ingen har skrivit en beskrivning av "Hallandsåsen" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Hallandsåsen finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2003:100: Tillfälligt bortledande av grundvatten samt utsläppande av det bortledda grundvattnet m.m. vid utförande av järnvägstunnel-----Ett antal fastighetsägarna hade överklagat miljödomstolens dom och bl.a....
MÖD 2003:101: Förlängning av arbetstiden för tillstånd till grundvattenbortledning samt ersättning för rättegångskostnader-----Miljödomstolen hade på ansökan av Banverket förlängt arbetstiden för tillstånd till...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation