lagen.nu

Grundvattentäkt

Ingen har skrivit en beskrivning av "Grundvattentäkt" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Grundvattentäkt finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MÖD 2003:75: Ersättning enligt 19 kap. 7 § vattenlagen-----Kommunen hade fastställt föreskrifter för ett vattenskyddsområde. Föreskrifterna omfattade bl.a. kemikalieförvaring. Tre fastighetsägare yrkade...
MÖD 2006:21: Ansökan om att anlägga en bergvärmepumpanläggning-----En fastighet som låg inom yttre skyddszonen för en kommunal vattentäkt kunde komma att helt eller delvis ligga inom tillströmningsområdet till...
MÖD 2006:30: Tillstånd enligt vattenskyddsområdesföreskrifter till förvaring och hantering av petroleumprodukter m. m. och föreläggande om försiktighetsmått för verksamheten i övrigt-----Som villkor för ett...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation