lagen.nu

Grundavdrag

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Fysiska personer (som är obegränsat skattskyldiga under någon del av beskattningsåret och har haft förvärvsinkomst) har rätt till grundavdrag. Grundavdraget undantar en del av inkomsten från skatt, och lindrar därmed beskattningen för låginkomsttagare (som procentuellt sett får ett högre avdrag än höginkomsttagare).

Har man väldigt låga inkomster kan det innebära att man inte betalar någon skatt alls under året. Så kan det vara t.ex. för den som arbetar en tid under sommaren och går i skolan resten av året. Vill man slippa betala preliminärskatten kan man i det läget ansöka om jämkning. Det görs isåfall med SKV 4301.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Grundavdrag finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (1)

RH 2000:54: Fråga om ordningsföljden för olika slag av grundavdrag (generellt grundavdrag och särskilt avdrag för underårig) vid tillämpningen av 28 § 2 och 4 st. lagen om arvsskatt och gåvoskatt. I ett fall då...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation