lagen.nu

Grovt vapenbrott

Ingen har skrivit en beskrivning av "Grovt vapenbrott" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (8)

NJA 2003 s. 295: Straffmätning i mål om försök till utpressning och grovt vapenbrott.
NJA 2016 s. 553: Grovt vapenbrott. Frågor om straffvärde och påföljd.
NJA 2017 s. 794: Tre personer har innehaft fem helautomatiska automatkarbiner och ammunitionpå allmän plats. Brottet har bedömts som grovt, inte synnerligen grovt, vapenbrott.
RH 2012:36: En person har innehaft sex olika vapen, varav flera saknat legalt användningsområde, samt tillhörande ljuddämpare och ammunition. Omständigheterna har ansetts tala starkt för att vapnen skulle komma...
RH 2013:15: Påföljd för grovt vapenbrott har bestämts till fängelse 2 år och 6 månader.
RH 2014:56: Vapenbrott har bedömts som grovt.
RH 2015:7: Grovt vapenbrott bestående i innehav av automatkarbin med tillhörande ammunition har ansetts ha ett straffvärde motsvarande fängelse i ett år och sex månader.
RH 2017:30: Grovt vapenbrott har i sig ansetts utgöra ett sådant verkligt, faktiskt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse att utgångspunkten bör vara att en gärningsman ska...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation