lagen.nu

Gratis

Ingen har skrivit en beskrivning av "Gratis" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Gratis finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MD 2012:14: Fråga om det på en s.k. spelcommunity på internet förekommit förfaranden som strider mot marknadsföringslagen, bl.a. fråga om samtycke lämnats vid elektronisk direktreklam till underårig och om det...
MD 2012:4: Del av kombinationserbjudande, avseende mobiltelefonabonnemang och mobiltelefon, har vid marknadsföring på Internet inte framhållits på sådant sätt att marknadsföringen bedömts vara vilseledande....
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation