lagen.nu

Goodwillskada

Ingen har skrivit en beskrivning av "Goodwillskada" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

MD 2008:16: I ett överklagat mål vari ett företags burk för rengöringsmedel har befunnits vilseledande har skadestånd för förlorad försäljning till följd av överträdelsen uppskattats med stöd av 35 kap. 5 §...
MD 2011:7: Skadestånd för goodwillskada till följd av överträdelse mot förbud mot vilseledande marknadsföring har uppskattats med stöd av 35 kap. 5 § rättegångsbalken.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation