lagen.nu

Genomsnittskonsument

Ingen har skrivit en beskrivning av "Genomsnittskonsument" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

MD 2008:13: Överklagande av ett av Stockholms tingsrätt meddelat interimistiskt förbud har bifallits.
MD 2010:8: Ett bolag har i en annonskampanj för en personbil använt påståendet "säkrast i världen". Påståendet har såsom obestyrkt ansetts vilseledande och otillbörligt enligt 8 och 10 §§ marknadsföringslagen....
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation