lagen.nu

Gåvoutfästelse

Ingen har skrivit en beskrivning av "Gåvoutfästelse" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Gåvoutfästelse finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1990 s. 515: Gåvoskattemål. En gåvoutfästelse avseende lös egendom har gjorts beroende av ett bestämt villkor (angående beräkning av gåvoskatt) som inte har kunnat uppfyllas vid skattläggningen. Till följd därav...
RH 2015:43: Fråga om gäldenär kunde åberopa en skriftlig gåvoutfästelse av den ursprunglige borgenären till kvittning gentemot ny innehavare av ett löpande skuldebrev. Skuldebrevslagens bestämmelser om löpande...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation