lagen.nu

Gåvobrev

Ingen har skrivit en beskrivning av "Gåvobrev" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Gåvobrev finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 2000 s. 262: Fråga om givare som i gåvobrev föreskrivit att lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt inte skall äga tillämpning på gåvan haft rätt att efter gåvans fullbordande ensidigt upphäva föreskriften.
RH 2016:33: Vid påstående om innehållsförfalskning av gåvobrev har gåvogivaren ansetts ha bevisbördan för att handlingens text har ändrats efter undertecknandet och sålunda inte gett uttryck för någon...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation