lagen.nu

Full äganderätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Full äganderätt innebär att ägaren kan göra vad den vill med egendomen i fråga.

Rätten inkluderar ägarens rätt att testamentera bort egendomen, till skillnad från när denne bara har fri förfoganderätt till egendomen.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation