lagen.nu

Fri förfoganderätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Fri förfoganderätt innebär att mottagaren fritt kan disponera egendomen i fråga så länge den fria förfoganderätten består, vanligtvis så länge mottagaren är i livet.

Däremot kan mottagaren inte testamentera bort egendomen i händelse av sin död. Detta är fallet mellan två makar som inte har testamente, där den först avlidna makens arvingar har rätt till efterarv. Det är även fallet när testator förordnat om s.k. sekundosuccession.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1995 s. 303: När efterlevande make har erhållit egendom med fri förfoganderätt har begränsning av makens testationsrätt ansetts gälla endast med avseende på en ideell andel av behållningen och inte i fråga om...
NJA 2004 s. 487: Fråga om tolkning av testamente med förordnande om sekundosuccession.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation