lagen.nu

Fotografi

Ingen har skrivit en beskrivning av "Fotografi" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Fotografi finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

NJA 2004 s. 363: Fråga om omfattningen av en beställares användarrätt vid uppdrag att utföra fotografering.
NJA 2010 s. 559: Om inte annat klargjorts av upphovsrättsinnehavaren får det, vid ett avtal om upplåtelse av rätt att använda ett verk på förpackningen till en vara avsedd för vidareförsäljning till konsumenter, i...
RH 2009:18: Ett fotografi har ansetts åtnjuta upphovsrättsligt skydd enligt 1 § upphovsrättslagen (1960:729). Fråga om en tidning haft rätt att återge fotografiet sedan det förekommit i ett...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation