lagen.nu

Formalavtal

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ett avtal som måste ingås på ett visst sätt, vanligtvis i skriftlig form, för att vara giltigt.

Exempel på sådana avtal kan man finna i 8 kap. 3 § jordabalken som föreskriver att avtal om jordbruksarrende, bostadsarrende och anläggningsarrende ska upprättas skriftligen.

Muntliga avtal av denna typ är därför en nullitet dvs inte giltiga.

Jämför formkrav.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Formalavtal finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation