lagen.nu

Fondbolag

Ingen har skrivit en beskrivning av "Fondbolag" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Legaldefinitioner (3)

Rättsfall med detta begrepp (1)

HFD 2017 ref. 19: Fondbestämmelser har inte ansetts oskäliga för andelsägarna när en värdepappersfonds medel vid förvärvstidpunkten placeras så att dess innehav motsvarar i lag angivna maximigränser för värdepapper...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation