lagen.nu

Fiskväg

Ingen har skrivit en beskrivning av "Fiskväg" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Fiskväg finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MÖD 2010:13: Lagligförklaring och ombyggnad av Torps kraftstation m.m. ----- I samband med lagligförklaring av de gamla anläggningsdelarna för ett mindre vattenkraftverk lämnade miljödomstolen kraftverksägaren...
MÖD 2011:16: Ersättning för produktionsbortfall-----Fråga om principer för beräkning av ersättningsberättigad förlust vid omprövning av tillstånd till vattenverksamhet.
MÖD 2014:15: Lagligförklaring samt tillstånd enligt miljöbalken till vattenverksamhet-----Mark- och miljödomstolen hade lagligförklarat äldre dammar samt vattenkraftverk och meddelat tillstånd till ombyggnad av...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation