lagen.nu

Firma

Ingen har skrivit en beskrivning av "Firma" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Firma finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (13)

MD 2004:13: Användning av kännetecknet RESIDENCE för en fastighetsmäklarfirma har varken ansetts innebära renommésnyltning eller vilseledande om det kommersiella ursprunget gentemot ett annat företags utgivna...
MD 2013:17: Ett företag som säljer fönster och dörrar har i sin marknadsföring använt uttrycket "Bäst & Billigast", vilket även utgör del av företagets logotyp. Innebörden av uttrycket har ansetts vara ett...
NJA 1982 s. 307: Sedan patent- och registreringsverket felaktigt för mäklarföretag registrerat firma innehållande ordet bank och företaget på grund därav åsamkats kostnader i samband med ändring av firman, yrkar...
NJA 1985 s. 194: Frågor, vid firma- och varumärkesintrång, om branschlikhet, inarbetning och passivitet.
NJA 1988 s. 209: I omedelbar närhet av flygplatsen Stockholm-Arlanda driver ett enskilt bolag parkeringsrörelse under firma Arlanda Långtidsparkering Aktiebolag. I mål angående hävande av firmaregistreringen för...
NJA 1989 s. 854: Registrering av firman Inkassobolaget Securitas Aktiebolag har ansetts strida mot äldre firmarätt som tillkom Securitugruppen Aktiebolag. Tillämpning av den s k Kodakregeln. 6 § 2 st firmalagen...
NJA 1990 s. 469: Registrering av firman Silva Miljö Aktiebolag har påståtts strida mot firma- och varumärkesrätt som tillkommer SILVA (Sweden) Aktiebolag. Frågor bl a om tillämpning av den s k Kodakregeln i 6 § 2 st...
NJA 1991 s. 209: Fråga, i mål om firmarätt på grund av inarbetning, hur omsättnings kretsen skall bestämmas. 2 § 3 st firmalagen (1974:156).
NJA 1992 s. 633: Kännetecknen "Bakis och Skakis" samt "Friskis & Svettis" har ansetts inte vara så lika som krävs för att förväxlingsbarhet skall få åberopas enligt de s k Kodak- och råttgiftsreglerna. 6 § 2 st...
NJA 1998 s. 179: Fråga om interimistiskt beslut om vitesförbud att använda viss firma kunde meddelas på den grunden att firman till följd av förväxlingsbarhet med annat näringskännetecken var vilseledande.
NJA 1998 s. 474: En verkstad, som utför service, underhåll och reparation av bilar men som inte är auktoriserad av Aktiebolaget Volvo, har vid vite förbjudits att för sin näringsverksamhet och för sina tjänster...
NJA 1999 s. 3: Ordet "vakuumplast" har ansetts utgöra en sådan beskrivande beteckning som, när det ingår i en registrerad firma, åtnjuter ett tämligen svagt skydd mot användning i en annan näringsidkares firma.
NJA 2011 s. 916: Fråga huruvida innehavaren av en registrerad firma gjort verkligt bruk av firman för den verksamhet som den registrerats för. 16 a § firmalagen (1974:156).
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation