lagen.nu

Ficklampa

Ingen har skrivit en beskrivning av "Ficklampa" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Ficklampa finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MD 2007:16: En näringsidkare har marknadsfört dels en s.k. pennlampa, dels en annan ficklampa vilka båda påståtts utgöra vilseledande efterbildning av en annan näringsidkares ficklampa. Yrkandet om förbud mot...
MD 2008:15: En näringsidkare har marknadsfört tre ficklampor vilka påståtts utgöra vilseledande efterbildning av en annan näringiskdares ficklampor. Yrkandet om förbud mot marknadsföringen har ogillats eftersom...
NJA 2009 s. 159: Fråga om den s.k. Mini Maglite-ficklampan är skyddad enligt upphovsrättslagen som ett alster av brukskonst.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation