lagen.nu

Fastighetsregister

Ingen har skrivit en beskrivning av "Fastighetsregister" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Fastighetsregister finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

NJA 2003 s. 125: Fråga om anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel av en intresseanmälan avseende förvärv av fast egendom för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. 2-4 §§ lagen (1982:352) om rätt till...
NJA 2005 s. 231: En kommun, som har beslutat att utöva förköpsrätt, har i underrättelser till köpare och säljare underlåtit att lämna sådana upplysningar som föreskrivs i 9 § förköpskungörelsen (1967:873). Denna...
NJA 2011 s. 248: I ett ärende om överklagande av beslut om rättelse av fastighetsregistrets inskrivningsdel har Kammarkollegiet ansetts ha yttrat sig i syfte att tillvarata intresset av ett korrekt fört...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation