lagen.nu

Fastighetsrätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Regler som rör nyttjande, köp och ägande av fast egendom.

Området kan delas in i allmän fastighetsrätt, som rör regler kring köp, hyra och arrende av fastigheter (sammanfattat i jordabalken), och speciell fastighetsrätt som rör bland annat , fastighetsbildning, expropriation, miljörätt, reglerna kring fastighetsplaner med mera.

Fastighetsrätten räknas traditionellt till civilrätten, men särskilt den speciella fastighetsrättten har många offentligheträttsliga inslag. Utmärkande drag är en stark formbundenhet, större inslag av tvingande lagstiftning samt en stark ställning för publicitetsprincipen.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Fastighetsrätt finns beskrivet i svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation