lagen.nu

Fastighetsbildningslagen

Ingen har skrivit en beskrivning av "Fastighetsbildningslagen" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Fastighetsbildningslagen finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2012:36: Fastighetsreglering ----- Syftet med en fastighetsreglering var i huvudsak att få till stånd en skyddszon mot avverkning och en bättre boendemiljö genom överföring av 7 400 m² skogsmark inom...
MÖD 2012:55: Avstyckning ----- Lantmäteriet beslutade om avstyckning, varefter kommunen överklagade förrättningen. Lantmäteriet och kommunen var oeniga om resultatet av samrådet som genomförts i...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation