lagen.nu

Fastighetsbildningsbeslut

Ingen har skrivit en beskrivning av "Fastighetsbildningsbeslut" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (1)

MÖD 2011:3: Strandskyddsdispens samt föreläggande att riva ut brygga-----En brygga hade uppförts inom strandskyddsområde efter fastighetsbildningsbeslut år 1994 om officialservitut för bl.a. brygga. När...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation