lagen.nu

Fast driftställe

Ingen har skrivit en beskrivning av "Fast driftställe" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

HFD 2018 ref. 78: Aktiviteter av visst slag som utförs i Sverige inom ramen för en utländsk stiftelses fullföljdsverksamhet har inte ansetts medföra att den får ett fast driftställe här. Förhandsbesked om inkomstskatt.
NJA 1992 s. 3: Fråga om tillämpning av 10 kap 5 § RB.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation