lagen.nu

Förhandsbesked angående inkomstskatt

Ingen har skrivit en beskrivning av "Förhandsbesked angående inkomstskatt" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

RÅ 2004 ref. 28: Det strider mot EG-rätten att inte medge en arbetsgivare avdrag för premier som erläggs för en försäkring som tagits hos ett utländskt försäkringsföretag men som i övrigt uppfyller alla krav på att...
RÅ 2004 ref. 50: I fall då en skattskyldig varit verksam i utlandet har förmån av personaloption ansetts i sin helhet intjänad under den dag då den först kunnat utnyttjas. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation