lagen.nu

Förvärvstillstånd

Ingen har skrivit en beskrivning av "Förvärvstillstånd" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Förvärvstillstånd finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (4)

NJA 1984 s. 562: Stämpelskattemål. Byggnadsföretag sålde en fastighet till två makar, varjämte avtal träffades om att säljaren skulle uppföra ett bostadshus på fastigheten åt köparna. Sedan hustrun, som var utländsk...
NJA 1988 s. 197: S k dold äganderätt till fast egendom har ansetts ej kunna förvärvas när krav på förvärvstillstånd enligt jordförvärvslagen inte varit uppfyllt.
NJA 2010 s. 214: Förvärv av hyresfastighet genom fusion mellan moderbolag och helägt dotterbolag har ansetts inte vara omfattat av kravet på tillstånd av hyresnämnd i 1 § lagen (1975:1132) om förvärv av...
RÅ 1996 ref. 67: Kommun har ansetts berättigad att överklaga länsstyrelses beslut i ärende om tillstånd enligt lagen (1992:1368) om tillstånd till vissa förvärv av fast egendom.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation