lagen.nu

Försiktighetsprincipen

Ingen har skrivit en beskrivning av "Försiktighetsprincipen" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Försiktighetsprincipen finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (4)

MÖD 2003:59: Tillstånd till anläggning för ytjordvärme-----En anläggning för ytjordvärme skulle lokaliseras 200 meter från en kommunal grundvattentäkt. Risk för läckage av köldbärarvätska bedömdes kunna skada...
MÖD 2004:71: Tillstånd till hållande av häst inom detaljplanelagt område----- Miljööverdomstolen har avslagit ansökan om tillstånd till hållande av häst inom detaljplanelagt område med hänvisning till att valet...
MÖD 2006:11: Tillstånd till avloppsanläggning-----En kommunal nämnd hade avslagit en ansökan om tillstånd till installation av toalett med vattenspolning av fekalier. Lokaliseringen av infiltrationsanläggningen...
MÖD 2009:29: Föreläggande att utföra ljudnivåmätning ----- Fråga om det funnits fog för tillsynsmyndighet att förelägga en fastighetsägare att genomföra ljudnivåmätning i lägenhet p.g.a. påstådda bullerstörningar...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation