lagen.nu

Förpackning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Förpackning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Förpackning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (2)

Rättsfall med detta begrepp (7)

MD 2004:15: Ett bolag har vid marknadsföring av rengörings-/putsmedel använt en förpackning som ansetts medföra risk att förpackningen förväxlas med ett annat företags förpackning och vilseledande om det...
MD 2005:38: Ett företags förpackning har ansetts utgöra en vilseledande efterbildning av ett annat företags förpackning i strid med 8 § marknadsföringslagen. Även fråga om medansvar för styrelseledamot.
MD 2006:27: Ett bolag har marknadsfört ett medicinskt plåster som godkänts för behandling av epikondylit (tennisarmbåge) och ankelstukning. Bolaget har vid marknadsföringen använt uttrycket ”Om du vet var du har...
MD 2006:3: Påtalad marknadsföring av leksaksbyggklossar har inte ansetts utgöra vilseledande efterbildning av ett annat företags kända och särpräglade byggklossar. Marknadsdomstolen har vid sin bedömning funnit...
MD 2006:7: Ett bolags marknadsföring av godisbilar i lösvikt i viss färgkombination har inte ansetts utgöra vilseledande efterbildning av ett annat företags kända godisprodukt, A. bilar, då det inte förelegat...
MD 2008:16: I ett överklagat mål vari ett företags burk för rengöringsmedel har befunnits vilseledande har skadestånd för förlorad försäljning till följd av överträdelsen uppskattats med stöd av 35 kap. 5 §...
MD 2010:21: Marknadsföring av vin i viss förpackning har varken ansetts utgöra vilseledande efterbildning, vilseledande om kommersiellt ursprung, kvalitet eller andra utmärkande egenskaper eller renommésnyltning...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation