lagen.nu

Fågelkollision

Ingen har skrivit en beskrivning av "Fågelkollision" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2014:47: Ansökan om tillstånd för vindkraftverk-----Bolaget ansökte hos länsstyrelsen om tillstånd att uppföra och driva en vindkraftspark med maximalt 4 vindkraftverk. Miljöprövningsdelegationen prövade...
MÖD 2014:48: Dispens enligt 14 § artskyddsförordningen (2007:845)-----Ett vindkraftsbolag ansökte hos länsstyrelsen om dispens från artskyddsförordningen för att få uppföra vindkraftverk inom ett område där det...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation