lagen.nu

Fågeldirektivet

Ingen har skrivit en beskrivning av "Fågeldirektivet" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Fågeldirektivet finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (2)

Rättsfall med detta begrepp (3)

MÖD 2006:44: Tillstånd till anläggande av en järnvägsbro m.m.-----Efter att regeringen vid prövning av en ansökan enligt 17 kap. miljöbalken tillåtit Banverket att bygga en järnväg (del av Botniabanan) ansökte...
MÖD 2014:48: Dispens enligt 14 § artskyddsförordningen (2007:845)-----Ett vindkraftsbolag ansökte hos länsstyrelsen om dispens från artskyddsförordningen för att få uppföra vindkraftverk inom ett område där det...
MÖD 2015:3: Dispens enligt 14 § artskyddsförordningen-----Ett bolag ansökte om dispens för att anlägga en skid- och turistanläggning inom ett kungsörnsrevir i Härjedalens kommun. Länsstyrelsen gjorde bedömningen...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation