lagen.nu

Enskild

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Med "enskild" avses i förvaltningslagen inte bara fysiska personer, utan också företag, föreningar, organisationer och liknande privaträttsliga subjekt.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation