lagen.nu

Energieffektivisering

Ingen har skrivit en beskrivning av "Energieffektivisering" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Energieffektivisering finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (5)

MÖD 2007:56: Villkor för energihushållning ----- Det har som villkor föreskrivits att förbrukningen av energi (elektricitet respektive värme) per ton produkt inte får överskrida vissa värden. Miljööverdomstolen...
MÖD 2008:23: Prövotidsredovisning avseende hushållning med råvaror och energi vid en anläggning för produktion av papper ----- Kostnaden för ombyggnad av en barktork för att tillvarata spillvärme, som annars...
MÖD 2009:17: Energihushållning ----- Miljööverdomstolen (MÖD) fann att ett bolags energihushållning bäst bedrevs genom att kontinuerligt i driften av anläggningarna successivt förbättra hushållningen genom flera...
MÖD 2011:23: Villkor för energihushållning-----Miljödomstolen hade föreskrivit ett villkor om energihushållning med innebörden att bolaget senast sex månader efter det att domen vunnit laga kraft skulle ge in ett...
MÖD 2014:42: Villkor om energieffektivisering vid petrokemisk industrianläggning-----Mark- och miljööverdomstolen har i ett överklagat mål angående ansökan om tillstånd till befintlig och utökad produktion vid...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation