lagen.nu

Efterarvinge

Ingen har skrivit en beskrivning av "Efterarvinge" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Efterarvinge finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1993 s. 145: Enligt ett inbördes testamente skulle efterlevande make erhålla den andre makens kvarlåtenskap med full äganderätt. Den först avlidne makens arvingar ansågs inte ha någon rätt till den sist avlidne...
NJA 2005 s. 309: Fråga om ett som arvskifte benämnt avtal mellan en efterlevande make och makarnas enda barn, tillika efterarvinge enligt testamente, inneburit att barnet avstått från sin rätt till efterarv.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation