lagen.nu

EU

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

EU är en akronym för Europeiska unionen, som är ett fördragsbundet samarbete mellan 27 europeiska stater.

EU etablerades 1993 genom att samarbetet inom de europeiska gemenskaperna (EG) utvidgades genom Maastrichtfördraget.

Samarbetet sker på en mängd områden och EUs webbplats updateras ständigt.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet EU finns beskrivet i svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (2)

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 2004 s. 472: En körning med lastbil i syfte att hämta gods för transport mot betalning har ansetts ha ägt rum i yrkesmässig trafik.Tillika fråga om 5 § andra stycket lagen (1964:163) om införande av brottsbalken...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation