lagen.nu

Dricksvatten

Ingen har skrivit en beskrivning av "Dricksvatten" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Dricksvatten finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2000:41: Tillstånd till enskilt avlopp-----Miljööverdomstolen ansåg att tillstånd till avloppsanläggning belägen uppströms en dricksvattentäkt inte borde ha meddelats eftersom utredningen om markförhållandena...
RÅ 1995 ref. 73: Samfällighetsförening vars verksamhet uteslutande varit inriktad på att förse föreningens delägare med vatten har inte ansetts vara näringsidkare inom livsmedelshanteringen. Miljö- och...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation