lagen.nu

Djur

Ingen har skrivit en beskrivning av "Djur" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Djur finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (6)

2003-6577: En förutsättning för utkrävande av säljaransvar med stöd av 20 a § konsumentköplagen är att konsumenten visar att varan är behäftad med ett fel i konsumentköplagens mening. Konsument som inte visat...
2004-5665: Bedömning av vilken ersättning som kan utgå vid "avhjälpande av fel" hos sällskapsdjur. Nämnden har ansett att de vårdåtgärder (inklusive rehabilitering) som vidtagits inte översteg de kostnader som...
2005-4352: Vid köp av en hund har parterna avtalat om att köparen skulle teckna en liv- och veterinärvårdsförsäkring, vilket köparen emellertid försummade. Denna underlåtenhet har inte ansetts inverka på...
2005-8501: Ett avtal om att reservera en katt har ingåtts uteslutande via Internet. Distans- och hemförsäljningslagens regler har därmed ansetts tillämpliga på avtalet. Köparen har därför haft rätt att ångra...
MÖD 2005:55: Föreläggande att inkomma med uppgifter om master och antenner för mobiltelefoni ----- En miljönämnd hade förelagt ett mobilnätföretag att inge en karta över var master och antenner som sänder/tar...
NJA 2001 s. 65: Fråga om beräkning av skadestånd vid skada på katt (I) och hund (II).
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation