lagen.nu

Distansarbete

Ingen har skrivit en beskrivning av "Distansarbete" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Distansarbete finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

AD 2011 nr 34: Fråga huvudsakligen om det förelegat skäl för avskedande av en distansarbetande arbetstagare.
AD 2017 nr 3: Huvudsakligen fråga om arbetsgivaren haft saklig grund att säga upp en distansarbetande säljare. Enligt arbetsgivaren har arbetstagaren inte följt arbetsgivarens policy om sjukanmälan, brustit i sin...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation