lagen.nu

Dispositiv

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Bestämmelse eller lag som inte gäller om parterna har bestämt någonting annat.

Den dispositiva bestämmelsen ligger i bakgrunden och används om man inte uttryckligen reglerat att man ska gå till väga på ett annat sätt.

Se även dispositiv lag

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Dispositiv finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation