lagen.nu

Dispositionsrätt

Ingen har skrivit en beskrivning av "Dispositionsrätt" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Dispositionsrätt finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

1994-0789: Fråga om en bank gjort fel när en givare har tillåtits ta ut pengar, som satts in med förbehåll om dispositionsrätt, från gåvomottagarens konto. Avgörande 1994-08-12; 94-0789
MÖD 2005:32: Rättelse på den felandes bekostnad-----En läckande oljetunna har påträffats under markytan på en fastighet där ett antal andra oljetunnor grävts ned senast den 30 juni 1969. Eftersom det inte blivit...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation