lagen.nu

Detaljhandel

Ingen har skrivit en beskrivning av "Detaljhandel" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Detaljhandel finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (2)

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 2008 s. 1135: Svensk domstol har ansetts behörig att utan åtalsförordnande döma över i Sverige bedriven internetbaserad läkemedelshandel och medhjälp därtill även i de delar som i brottet ingående gärningar...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation