lagen.nu

Datapantbrev

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ett pantbrev som utfärdats av Lantmäteriverket och införts i pantbrevsregistret.

Se 6 kap. 1 § och 22 kap. 5 a § jordabalken samt lag (1994:448) om pantbrevsregister.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Datapantbrev finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation