lagen.nu

Dödning

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Innebär att en handling förklaras vara utan verkan.

Dödande av inteckning (se 22 kap. 10 § jordabalken) innebär att inteckningen som sådan upphör. Dödande av pantbrev innebär däremot bara att pantbrevet försvinner medan inteckningen lever vidare.

Det är tingsrätten som har hand om dessa ärenden. Läs mer på hemsidan för Sveriges Domstolar.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Legaldefinitioner (4)

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 1997 s. 600: När inteckning i fastighet beviljats men pantbrev inte lämnats ut, eftersom stämpelskatt inte erlagts, har dödning av inteckningen ansetts kunna ske, trots att de normalt gällande kraven på...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation