lagen.nu

Culparegeln

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

För att skadeståndsansvar ska uppstå krävs i allmänhet åtminstone vårdslöst eller oaktsamt handlande (även kallat culpa) från skadevållarens sida .

Även uppsåt (också kallat dolus) resulterar i skadeståndsansvar. Rena olyckshändelser (även kallat casus) utan inblandning av uppsåt eller oaktsamhet resulterar däremot som regel inte i skadeståndsansvar (ett undantag till detta är strikt ansvar).

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Culparegeln finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (1)

RH 2016:37: En nödställd skadevållare, som i eget intresse uppoffrat tredjemans egendom, har enligt allmänna rättsprinciper ansetts skyldig att ersätta uppkommen skada oberoende av culpa. Motsvarande har ansetts...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation