lagen.nu

Culpaansvar

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Regel som säger att den som av vårdslöshet orsakar en skada ansvarar för att ersätta denna.

Grundregeln för ansvarsutdömande inom förmögenhetsrätten. En avtalspart som tillfogar motparten en ekonomisk skada är skadeståndskyldig, om kontraktsbrottet orsakats av culpa (vårdslöshet).

Se även ansvarstyper.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation