lagen.nu

Cession

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Fordringsöverlåtelse, dvs överlåtelse av rätten att ta emot en prestation.

Som huvudregel kan borgenären i ett fordringsförhållande välja att överlåta sin fordran till någon annan. Gäldenären kan däremot som huvudregel endast överlåta sin förpliktelse till någon annan (substitution) om borgenären godkänner detta.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Cession finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1993 s. 222: Cession av rätt till ersättning enligt ansvarsförsäkring.
NJA 1994 s. 751: En stiftelse väcker talan enligt miljöskyddslagen (1969:387) och miljöskadelagen (1986:225) mot två rederibolag och ett hamnbolag med yrkande att bolagen skall dels meddelas vissa förbud och...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation