lagen.nu

COD

Ingen har skrivit en beskrivning av "COD" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet COD finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2000:51: Ändring av prövotidsföreskrifter angående tillstånd enligt miljöskyddslagen till verksamheten vid en sulfatfabrik-----Kraven på utsläppsbegränsning från fabrik för tillverkning av pappersmassa har i...
MÖD 2009:49: Ansökan om tillstånd att producera en årlig mängd om 85 000 ton kartong-----Frågan i målet gällde ett begränsningsvärde för utsläppet av organisk substans till vatten. Vid bedömningen hade...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation