lagen.nu

Byggnadsverk

Ingen har skrivit en beskrivning av "Byggnadsverk" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Byggnadsverk finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (1)

RÅ 2005 ref. 73: Kontorslokaler har inte ansetts behöva göras tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga eftersom den byggnad i vilka de inryms har inrättats för verksamhet som innefattat arbete som är så...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation