lagen.nu

Byggnadsmål bygglov

Ingen har skrivit en beskrivning av "Byggnadsmål bygglov" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (3)

RÅ 2005 ref. 36: En ägare till en fastighet som direkt gränsar till den fastighet som ett bygglov avser har rätt att överklaga bygglovsbeslutet oavsett avståndet mellan bygglovsobjektet och ägarens fastighet eller...
RÅ 2005 ref. 53: En ridhall som är avsedd för hopp- och dressyrträning av hästar har inte ansetts utgöra en ekonomibyggnad för jordbruk och är därför inte undantagen från kravet på bygglov.
RÅ 2006 ref. 64: En byggnadsnämnd är oförhindrad att pröva en förnyad ansökan om bygglov, trots att frågan om bygglov tidigare avgjorts av länsstyrelse genom lagakraftvunnet beslut.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation